BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki  - www.mg.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu - www.wroclaw.oip.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl

Urząd Miejski Wrocławia - www.wroclaw.pl

Urząd Miasta Legnica - www.portal.legnica.eu

Urząd Miasta Jelenia Góra - www.um.jeleniagora.pl

Urząd Miejski w Wałbrzychu - www.um.walbrzych.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - www.duw.pl/

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - www.powiatwroclawski.pl/

 

 

Back to top