AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


50 osób oddało krew w trakcie pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w WSOWL.

- Cieszymy się, że coraz większa liczba krwiodawców dokonuje donacji regularnie na naszych akcjach, najszybciej jak to jest możliwe, czyli co 8 tygodni. Kolejny pobór zorganizowany przez nasz Klub odbędzie się w lutym, jednakże z uwagi na zbliżającą się sesje egzaminacyjną termin jest jeszcze uzgadniany. Dokładne informacje pojawią się na plakatach i na facebookowej stronie klubu pod adresem facebook.com/HDKPCKWSOWL - mówi Tomasz Nowicki z Zarządu Klubu HDK PCK przy WSOWL.
Z pośród 50 jednostek pobranej krwi, ponad 5 litrów oddanych zostało ze wskazaniem dla jednego z przewlekle chorych na białaczkę pacjentów, przebywających w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Krew pobierali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.


 

Back to top