AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Na Placu Wolności we Wrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Podchorążego. Wydarzeniom towarzyszyło pożegnanie dotychczasowego oraz wręczenie nowego sztandaru dla AWL.

W tym roku, główne obchody święta Uczelni zapoczątkowały uroczystości związane z pożegnaniem starego oraz uroczystym wręczeniem nowego sztandaru Akademii Wojsk Lądowych, który został ufundowany przez jej społeczność akademicką.

– Dzisiejszą uroczystość z okazji Dnia Podchorążego będziemy obchodzić w sposób szczególny, ponieważ prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał nam nowy sztandar, sztandar Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Zamykamy w ten sposób symbolicznie okres Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i składamy jej sztandar do Muzeum Wojska Polskiego – powiedział rektor-komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas przemówienia rozpoczynającego obchody Dnia Podchorążego. – Jesteśmy dumni, że Matką Chrzestną sztandaru Akademii Wojsk Lądowych jest pani Zofia Pilecka-Optułowicz córka naszego bohatera narodowego płk. Witolda Pileckiego, uważanego za jednego z najbardziej odważnych ludzi na świecie – dodał rektor-komendant.

W trakcie ceremonii, dokonano aktu uroczystego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru. Zaszczytu tego dostąpili: matka chrzestna sztandaru Zofia Pilecka-Optułowicz – córka rotmistrza Witolda Pileckiego, sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, I zastępca szefa SG WP gen. broni Michał Sikora – w imieniu szefa SG WP, inspektor rodzajów wojsk DGRSZ gen. bryg. Sławomir Owczarek – w imieniu dowódcy generalnego RSZ, zastępca dyrektora DNiSW płk Marcin Liberacki, rektor-komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, przedstawiciele korpusu oficerskiego i podoficerskiego AWL – ppłk Sławomir Hajt i st. chor. szt. Sławomir Grabczak, przedstawiciel samorządu studenckiego sierż. pchor. Adam Kołcz oraz przedstawiciel pracowników RON Józef Kwiatkowski.

Następnie, sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, w imieniu ministra obrony narodowej wręczył sztandar rektorowi-komendantowi AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszowi Skorupce. Po otrzymaniu poświęconego sztandaru rektor-komendant przekazał go dowódcy pocztu sztandarowego, który następnie wraz z pocztem przemaszerował przed frontem szyku żołnierzy ustawionych na zbiórce.

Z okazji święta Uczelni specjalne listy skierowali do Akademii Wojsk Lądowych na ręce rektora-komendanta: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Uroczystość, zorganizowana na Placu Wolności we Wrocławiu, zgromadziła wspaniałych gości, generałów oraz wysokich rangą oficerów, posłów na Sejm RP, urzędników, przedstawicieli administracji państwowej i instytucji samorządowych, dowódców, komendantów jednostek i instytucji wojskowych, policji, straży granicznej i pożarnej oraz duchowieństwa.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot wyróżnił nadanym przez prezydenta RP, Brązowym Krzyżem Zasługi, płk. Marcina Liberackiego – zastępcę dyrektora DNiSW oraz w imieniu ministra obrony narodowej tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej w stopniu II, płk. Jacka Narlocha – prorektora ds. dydaktycznych AWL oraz ppłk. Wojciecha Czerechowskiego – szefa Wydziału Wychowawczego AWL.

Wydarzenia związane z wręczeniem sztandaru dla Akademii Wojsk Lądowych stanowiły w tym roku preludium do głównych uroczystości święta Uczelni. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, studenci wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczyli w uroczystej zbiórce. Tegoroczne obchody są już 188. rocznicą jego wybuchu. Zrywu, w którym główną rolę odegrali młodzi ludzie, podchorążowie Szkoły Podchorążych w Warszawie dowodzeni przez legendarnego ppor. Piotra Wysockiego. Młodzi ludzie uwolnili swój polski gen wolności i zawalczyli o niepodległość przyszłej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

– Tytuł podchorążego Akademii Wojsk Lądowych to zaszczyt, ale także obowiązek. Zobowiązuje on do ciągłego samodoskonalenia po to, aby efektywnie osiągać cele związane z bezpieczeństwem naszej Ojczyzny i naszych sojuszników. Podchorąży, to nie tylko student, ale także i żołnierz, który oprócz ślubowania składa przysięgę wojskową, a ona obliguje go do określonej postawy. Ta postawa, zbudowana na jasno zdefiniowanym systemie wartości oraz rozwoju intelektualnym, powinna być wzorem dla młodzieży i ogółu naszego społeczeństwa – powiedział rektor-komendant w trakcie uroczystości.

Za uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, najlepszym słuchaczom nadano tytuł honorowy „Wzorowy Podchorąży”. Odznaki otrzymali: sierż. pchor. Aleksander Grzybowski, sierż. pchor. Marcin Dymowski, sierż. pchor. Tomasz Ożański, sierż. pchor. Sebastian Lech, sierż. pchor. Tomasz Trzak, sierż. pchor. Mateusz Wolski, sierż. pchor. Kacper Grejć, sierż. pchor. Dawid Gańczak, sierż. pchor. Jakub Krawczyk, sierż. pchor. Mateusz Marszałek, sierż. pchor. Jakub Rybiński, sierż. pchor. Janusz Materac, plut. pchor. Maciej Guziak, plut. pchor. Maciej Glapiak, plut. pchor. Karol Mazurek, plut. pchor. Sebastian Chrzanowski, plut. pchor. Bartłomiej Chmura, plut. pchor. Paweł Szczepanek, plut. pchor. Kamil Kulikowski, plut. pchor. Mikołaj Rudnicki, plut. pchor. Michał Jakimiuk, plut. pchor. Dariusz Karczewski, plut. pchor. Piotr Kaczorowski, st. kpr. pchor. Stefan Koronkiewicz st. kpr. pchor. Dariusz Susfał.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej AWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej okazji rektor-komendant wręczył szablę podchorążemu – honorowemu rektorowi-komendantowi, jako symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi.

– Wszem i wobec wiadomym czynimy, iż roków temu 188, umiłowaniem Ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Akademji, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten Powstaniem Listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości Narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został – tymi słowami sierż. pchor. Józef Jordan, honorowy komendant, rozpoczął odczytywanie ordonansu. Następnie podchorążowie oraz studenci Akademii Wojsk Lądowych zrzeszeni w sekcji rekonstrukcji historycznej oraz sekcji jeździeckiej przedstawili inscenizację pierwszych godzin powstania listopadowego. W trakcie uroczystości mieszkańcy Wrocławia oraz jej uczestnicy mogli podziwiać, przygotowany specjalnie na tę okazję, pokaz multimedialny, na który składały się animacje przedstawiające sztandar, wybuch i przebieg powstania listopadowego, a wszystko to zwieńczono pokazem laserów przestrzennych.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez - pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców - podchorążych AWL. Uroczystość uświetniła kompania honorowa AWL złożona z podchorążych oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

***

Rano, 28 listopada br. w Akademickim Centrum Kultury odprawiono Mszę św. w intencji środowiska akademickiego Uczelni z okazji Dnia Podchorążego oraz nadania sztandaru AWL, której przewodniczył dziekan Dekanatu Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz Radzik.

- W Dzień Podchorążego szczególnie powinniśmy modlić się o odwagę. A zwłaszcza w kontekście otrzymania nowego sztandaru przez Akademię Wojsk Lądowych. Zwróćmy uwagę, że obydwa, stary i nowy sztandar, mają wyszytą piękną dewizę: Bóg, Honor, Ojczyzna. Potrzeba odwagi, by wyznawać te wartości, które zostały na sztandarze zapisane – oświadczył podczas homilii ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan AWL.

Na koniec ks. kpt. Maksymilian Jezierski dodał, że jest dumy z podchorążych, którzy rozwijając kondycję fizyczną i intelektualną nie zapominają, a wręcz mają odwagę pogłębiać również swoją duchowość.

 

O nas w mediach:

https://wroclaw.tvp.pl/40186371/akademia-wojsk-ladowych-we-wroclawiu-ma-swoj-sztandar

https://niezalezna.pl/247743-zofia-pilecka-matka-chrzestna-sztandaru

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/82817/Uroczystosc-wreczenia-nowego-sztandaru-Akademii-Wojsk-Ladowych-ZDJeCIA

https://www.radioram.pl/articles/view/35342/Uroczystosc-wreczenia-nowego-sztandaru-Akademii-Wojsk-Ladowych-ZDJeCIA#

https://gazetawroclawska.pl/zbudowali-scene-na-placu-wolnosci-co-sie-tam-bedzie-dzialo/ar/13700396

https://www.wroclaw.pl/uroczyste-wreczenie-nowego-sztandaru-akademii-wojsk-ladowych-we-wroclawiu

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5190623.Kuznia-kadr-polskiej-armii-ma-nowy-sztandar

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26991?t=Nowy-sztandar-dla-AWL-u

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/dzien-podchorazego-we-wroclawiu-p2018-11-29/

http://www.wojskonews.pl/article,nowy_sztandar_dla_awlu.html

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/wroclaw-zbudowali-scene-na-placu-wolnosci-co-sie-tam-bedzie,4898792,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1

https://dzieje.pl/aktualnosci/uroczyste-wreczenie-sztandaru-akademii-wojsk-ladowych

http://galerie.newsello.pl/galeria/wroclaw-awl-dzienpodchorazego-we-wroclawiu,1175,1,e80b5.html

https://www.sutryk.pl/aktualnosci/dzien-podchorazych-we-wroclawiu/

https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14940,Uroczystosc-wreczenia-nowego-sztandaru-Akademii-Wojsk-Ladowych.html

https://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artyku%C5%82/nowy-sztandar-akademii-wojsk-ladowych-we-wroclawiu-zdjecia/2002274


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch/sierż. pchor. Mateusz Kołodziej/kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top