AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Podchorążowie z 13 kompanii szkolnej Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w największym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP organizowanym przez Polskę w 2018 roku pk. ANAKONDA-18.

Anakonda jest organizowana co dwa lata przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwiczenie było sprawdzeniem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia SZ RP z elementami struktury NATO, w celu integracji sojuszniczych struktur dowodzenia, przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym i sojuszniczym.

Scenariusz obejmował przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym oraz prowadzenie operacji obronnej na morzu, lądzie, w powietrzu i cyberprzestrzeni.

Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: (LIVEX – ang. live exercise) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX - ang. command post exercise) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku.

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych, po raz pierwszy uczestniczyli w ćwiczeniu CPX. W jego trakcie wykorzystano system symulacji działań połączonych JTLS (ang. Joint Theater Level Simulation), który modeluje działania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej a także sił specjalnych. Zadaniem systemu jest wykorzystanie modeli działań bojowych do stworzenia w środowisku komputerowym podobnego środowiska operacyjnego dla elementów decyzyjnych, z jakim mogą się one spotkać na polu walki. Podchorążowie podczas ćwiczenia pełnili role operatorów tego systemu, do którego obsługi zostali przygotowani podczas dwutygodniowego kursu operatorów JTLS w Akademii Sztuki Wojennej.

Na zakończenie ćwiczenia, podczas uroczystej zbiórki, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, wręczył każdemu podchorążemu zaświadczenie o udziale w ćwiczeniu ANAKONDA-18.

***

W ćwiczeniu uczestniczyli żołnierze z 10 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego (Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO Brunssum, Wielonarodowy Korpus Północno – Wschodni z siedzibą w Szczecinie oraz Sojusznicze Dowództwo Wojsk Lądowych). W samą część dowódczo – sztabową zaangażowanych było prawie 4 tyś. żołnierzy m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech, Słowacji, w tym 1,5 tyś. osób w kierownictwie ćwiczenia w Warszawie oraz w Elblągu, Bemowie Piskim, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top