AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, przebywała z wizytą roboczą w amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point (USMA). W skład delegacji weszli także Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. współpracy międzynarodowej i protokołu płk dr Krzysztof Klupa oraz Prodziekan ds. wojskowych Wydziału Zarządzania mjr dr Marcin Bielewicz.

Tematem przewodnim wizyty było ustalenie obszarów i warunków współpracy pomiędzy uczelniami. Rektor-Komendant USMA generał broni Robert L. Caslen Jr. podkreślił chęć współpracy z WSOWL i korzyści, jakie będzie ona ze sobą niosła. Wspominał wielokrotnie o wspólnej historii obu uczelni, a w szczególności łączącej je postaci generała Tadeusza Kościuszki, który zajmuje ważne miejsce w historii West Point.
W czasie szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami wydziałów akademickiego i wojskowego, delegacja WSOWL została zapoznana z historią, strukturą kształcenia oraz procesem przygotowania przywódców w West Point. Określono charakter i obszar współpracy, obejmujący wymianę podchorążych i kadry dydaktycznej, publikacje, staże naukowe i współpracę badawczą.
Z dużym zainteresowaniem strony amerykańskiej spotkała się oferta WSOWL dla studentów zagranicznych, w tym semestr międzynarodowy w ramach Programu Erasmus+, kursy specjalistyczne oraz zawody sportowe i wojskowe. Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka zaprosił kadetów z West Point do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.
Wizyta Rektora-Komendanta WSOWL w West Point, zapoczątkowała współpracę pomiędzy dwiema Uczelniami wojskowymi. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa formalna.


 

Back to top