AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


25 września br., na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL odbyła kolejna publiczna obrona rozprawy doktorskiej.  Praca mgr. Suhela Samuela Moussy pt. „Sytuacja polityczno-społeczna a bezpieczeństwo wewnętrzne Syrii” spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Uczestnicy Projektu Strategicznego Partnerstwa „International Military Leadership Academy”

18 września br. Akademia Wojsk Lądowych gościła przedstawicieli krajowych i zagranicznych uczelni i instytucji na drugim Wydarzeniu Upowszechniającym wyniki Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA).

Podczas tegorocznej XXII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, podchorążowie oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Akademii Wojsk Lądowych odwiedzili wrocławski Przylądek Nadziei.

Przysięga wojskowa

Uroczystą przysięgę wojskową złożyło 389 podchorążych, którzy ukończyli okres szkolenia podstawowego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Źródło: http://6bpd.wp.mil.pl/pl/1_431.html [dostęp: 17.09.2019 r.]

Podczas II wojny światowej w dniach 17 – 26 września 1944 r. na terenach okupowanej Holandii alianci przeprowadzili największą operacje z udziałem wojsk powietrznodesantowych, która została określona kryptonimem ,,Market Garden’’.

reprezentacja AWL

W dniach 10-14.09.2019 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych specjalności aeromobilnej uczestniczyli w międzynarodowych zawodach użyteczno-sportowych upamiętniających dowódcę 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz patrona 16 batalionu powietrznodesantowego generała brygady Mariana Zdrzałkę.

Przedstawiciele AWL wraz z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego po raz pierwszy w historii obu uczelni zorganizowali wspólne przedsięwzięcie pt. Poligon Naukowy w ramach Parku Wiedzy XXII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uczelnie postanowiły połączyć siły, razem promując kierunki dostępne zarówno na AWL jak i na UEW.

W dn. 12.09. br., w Akademii Wojsk Lądowych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

Egzamin z wychowania fizycznego zdają co roku wszyscy żołnierze zawodowi. W dn. 11.09.2019 r. do egzaminu przystąpił Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się wcielenie nowych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

Back to top