AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


06 września br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 272 absolwentów Studium Oficerskiego oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Promocja oficerska została poprzedzona uroczystością wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw. Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnika Sił Zbrojnych RP bohaterom uroczystości wręczył w dn. 05.09.2019 r. Rektor-Komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

- Osiągnięcie tego celu kosztowało Was dużo pracy i wyrzeczeń. Mam nadzieję, że był to wydajny wysiłek intelektualny i właściwy wysiłek fizyczny. Dotarcie do celu wymagało od Was samodyscypliny, pokonywania własnych słabości, ale także umiejętności dostosowania się do niewątpliwie szczególnych warunków i reguł, które obowiązują w naszej Uczelni. Miesiące intensywnej pracy i cel został osiągnięty. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Warto zaznaczyć, że w tegorocznej uroczystości po raz pierwszy w historii Uczelni uczestniczyło 2 kadetów z Niemiec, którzy przebywali w AWL na rocznym szkoleniu w ramach porozumienia dotyczącego wymiany polskich i niemieckich słuchaczy. Otrzymali oni świadectwa ukończenia 12-miesięcznego Studium Oficerskiego, zaś aktu wręczenia dokonał Szef Sztabu Łącznikowego Wojsk Lądowych Bundeswehry w Polsce – ppłk Sławomir Czaplewski.

W tym samym dniu została odprawiona msza święta w intencji tegorocznych absolwentów, w której uczestniczyli kadra, pracownicy wojska oraz absolwenci i podchorążowie AWL. Po mszy, I. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora spotkał się z absolwentami. W czasie spotkania poruszył on kwestie związane ze specyfiką żołnierskiego życia, potrzebą ciągłego rozwoju oraz poświęceniem, jakiego wymaga służba.

Następnego dnia – tj. 06 września o godz. 11.00 na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się upragniona i wyczekiwana przez absolwentów promocja oficerska. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, a w tym przedstawiciele instytucji, dowództw i jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz cywilnych i wojskowych uczelni, w tym z niemieckiej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych z Drezna.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: I. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. broni Michał Sikora, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. Marek Sokołowski.

Absolwenci, podchodząc do podium przyklękali, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za sumienną pracę i wytrwałość, bez których dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie proszę, żebyście pamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Te słowa powinny być Waszym drogowskazem w służbie, której zasadniczym celem jest dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa naszej Ojczyzny– powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Trzech najlepszych absolwentów zostało wyróżnionych pierścieniami pamiątkowymi Uczelni przez Rektora-Komendanta, za uzyskanie wysokich wyników w nauce, szkoleniu, wykonywaniu zadań służbowych oraz wzorową postawę.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa AWL.


Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez telewizję Echo24:

https://www.youtube.com/watch?v=B4UVQy0uXs4

Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch/st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski/szer. pchor. Aleksandra Hudyma

 

 

Back to top