AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Ćwiczenie patrolowe „Cambrian Patrol” to okazja do sprawdzenia umiejętności w warunkach bojowej rywalizacji. Tegoroczna edycja organizowana już po raz sześćdziesiąty przez The 160th Welsh Brigade w Brecon zgromadziła ponad 130 zespołów z 34 krajów.

Reprezentacja Akademii Wojsk Lądowych przez 2 dni rywalizowała z innymi zespołami w rejonie bardzo wymagających gór Kambryjskich w środkowej Walii. Drużyny realizowały zadania w 8 etapach. Każdy zespół miał do pokonania trasę 60 km z wyposażeniem taktycznym o wadze 35 kg oraz karabinkiem SA-80.

Podchorążowie AWL zrzeszeni w Sekcji Działań Bojowych przygotowywali się do ćwiczenia przez miesiąc, korzystając m.in.: z Górskiego Ośrodka Szkoleniowego Wysoki Kamień oraz obiektów szkoleniowych Akademii. Wykorzystując dostępne materiały i doświadczenia zespołów z lat poprzednich przetrenowali każdy z aspektów sprawdzanych w zawodach.

Podczas rywalizacji podchorążowie zmierzyli się z takimi zadaniami jak: przejście przez kilometrową strefę skażoną, wykonanie pełnej dekontaminacji, przeprawa przez zabezpieczony most, przenikanie w pozycje przeciwnika, rozpoznanie obiektu oraz sporządzenie raportu ze zdobytych informacji. W celu powrotu w ugrupowanie wojsk własnych patrol musiał pokonać w nocy przeszkodę wodną o szerokości 50 m, mając do dyspozycji tylko worki przeprawowe. Podchorążowie otrzymali również zadanie dokończenia przejścia w polu minowym przeciwnika oraz zabezpieczenie ofiar wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego (IED) na terenie miasta treningowego z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, wezwanie MEDEVAC i przekazanie raportu MIST, wszystko to realizując zgodnie ze standardami TCCC.

Podczas działania podchorążowie wzywali również wsparcie ogniowe artylerii w ramach procedury CALL FOR FIRE, działali przy wykorzystaniu sprzętu łączności armii brytyjskiej, a także musieli na czas rozpoznać sylwetki sprzętu wojskowego. Ostatnim zadaniem było wykonanie natarcia na umocniony posterunek sił przeciwnika oraz wykonanie procedur związanych z zatrzymaniem jeńca (POW), co wymagało od podchorążych wykorzystania wiedzy i umiejętności taktycznych, znajomości ROE wyznaczonych na czas ćwiczenia oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Na zakończenie każda drużyna zdawała raport z całości działania  (DEBRIEFING). Pozornie łatwe zadanie wymagało ogromnej koncentracji i odpowiadania na bardzo szczegółowe pytania dotyczące zadań i przebiegu ćwiczenia co, zważywszy na zmęczenie oraz wychłodzenie po kilkudziesięciu godzinach działania, okazało się sporym wyzwaniem.

Ostatecznie reprezentanci AWL zakończyli działania w rekordowym czasie 42 godzin, najszybszym spośród wszystkich zespołów tegorocznej edycji  Cambrian Patrol. Zespół AWL zdobył srebrny medal.

 

Skład zespołu AWL:  sierż. pchor. Mateusz Bruch, sierż. pchor. Julian Abramowicz, sierż. pchor.  Mikołaj Żochowski, sierż. pchor.  Dominik Kawalec, sierż. pchor. Cezary Regulski, sierż. pchor. Paweł Stus, kpr. pchor. Piotr Kulikowski oraz st. kpr. pchor. Paweł Szypulewski.

Zespół rezerwowy: sierż. pchor. Michał Jędrychowski i sierż. pchor. Piotr Leszczyński.

Opiekun wyjazdu ppor. Krzysztof Troc.


fakty  radio wroclaw

 fakty tvn24

Foto: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | Video: Bartłomiej Ślak / Fakty po południu (www.tvn24.pl)

 

walia 2019

Srebrny Medal AWL w zawodach Cambrian Patrol 2019 

wojsko-polskie.pl odc. 40/2019 [16 min. 52 sek.]

 

tekst: AWL

zdjęcia: AWL

 

Back to top