AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


1 lipca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla dwóch oficerów.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka złożył oficerom awansowanym na stopień podpułkownika życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej – Cieszę się, że Wasza ciężka i sumienna praca została doceniona i jednocześnie wierzę, że sprostacie wyzwaniom, które przed Wami stoją.

Sami awansowani podziękowali  przełożonym za docenienie ich wysiłku oraz możliwość służenia w najlepszej uczelni dowódców w Europie.


tekst: AWL

zdjęcie: Marek Kańtoch

 

Back to top