AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


1 lipca br. w AWL odbyło się wcielenie 22 duchownych w celu odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach Kursu Przeszkalania Kadr Rezerwy – kursu oficerskiego o specjalności wojskowej: kapelan.

Po przyjęciu i umundurowaniu nowo wcieleni zostali przydzieleni do pododdziału szkolnego. Tam przyszli dowódcy oraz instruktorzy mają za zadanie zapoznać ich z podstawowymi czynnościami i umiejętnościami, które każdy żołnierz powinien posiąść od pierwszego dnia pobytu w wojsku. Szkolenie podstawowe, które zakończy się egzaminem, będzie obejmowało również zakres umiejętności taktycznych i strzeleckich.

Zwieńczeniem pierwszego etapu służby będzie uroczysta przysięga wojskowa.


tekst: AWL

zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top