AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 21-26 czerwca br. w oparciu o infrastrukturę szkoleniową 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego odbyły się zajęcia zintegrowane podchorążych AWL specjalności aeromobilnej oraz żołnierzy 6BPD.

Żołnierze doskonalili praktyczne umiejętności wykonywania skoków spadochronowych z wykorzystaniem statku powietrznego CASA C-295 oraz realizowali działania taktyczne w terenie zurbanizowanym.

Podchorążowie wykonywali skoki szkolno-treningowe z wykorzystaniem spadochronów grupy A z samoczynnym systemem otwarcia. Wysokość zrzutu wynosiła 400 m, natomiast zrzutowisko znajdowało się na Pustyni Błędowskiej. Każdorazowo skoki były poprzedzone szkoleniem naziemnym w oparciu o Ośrodek Szkolenia Naziemnego. 

Podczas szkolenia podchorążowie mieli możliwość dowodzenia zawodowymi żołnierzami 16. Batalionu Powietrznodesantowego podczas szturmu na obiekt po desantowaniu. Dzięki takim ćwiczeniom zyskują cenne doświadczenia, które procentują w służbie wojskowej przyszłych dowódców.


tekst: st. kpr. pchor. Kamil Więcławik

zdjęcia: st. kpr. pchor. Dawid Kukla

 

Back to top