AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Artylerzyści zdawali w Toruniu egzaminy na dowódcę plutonu. Strzelali z wykorzystaniem amunicji bojowej.

W dniach 22-24 maja br. wykładowca Zakładu Wsparcia Bojowego Instytutu Dowodzenia AWL nadzorował przebiegu procesu dydaktycznego podchorążych oraz wziął udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do sprawdzenia poziomu wyszkolenia słuchaczy sześciomiesięcznego studium oficerskiego w ramach przeprowadzonego egzaminu na dowódcę plutonu w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (CSAiU).

Podczas wizyty w CSAiU wykładowca spotkał się z kadrą Wydziału Dydaktycznego Centrum w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji szkolenia praktycznego.

Podczas szkolenia w CSAiU podchorążowie II roku studiów I stopnia o specjalności artylerii lufowej i rakietowej odbywają szereg zajęć taktycznych z użyciem sprzętu bojowego, m.in. 122mm hbs 2S1, 152mm ahs DANA.

Podczas egzaminu na dowódcę plutonu słuchaczy sześciomiesięcznego studium oficerskiego sprawdzono ich umiejętność dowodzenia plutonem ogniowym w działaniach taktycznych, a także przeprowadzono strzelania egzaminacyjne z 122mm hbs 2S1 z wykorzystaniem amunicji bojowej.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

           

 

Back to top