AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Już po raz 16. miasto przyznało nagrody w konkursie Wrocławska Magnolia. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs Wrocławska Magnolia skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie dotyczyły zagadnień poprawy jakości życia wrocławian, a w szczególności: architektury, ochrony zabytków, urbanistyki, zdrowia publicznego, kultury oraz spraw społecznych.

Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazła się absolwentka Akademii Wojsk Lądowych z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, która otrzymała wyróżnienie za pracę Bezdomność we Wrocławiu jako problem społeczny.

Sukces, który osiągnęła, ma wymierne przełożenie na codzienne życie mieszkańców naszego miasta. Intencją pomysłodawców nagrody jest, aby opracowania przygotowane przez młodzież były punktem wyjścia do wprowadzenia nowych rozwiązań przez władze miasta. Dodatkowo najlepsze prace które otrzymały wyróżnienie zostały uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top