AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


3 czerwca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla 2 oficerów z Instytutu Dowodzenia oraz Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia.

Pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL, płk dr inż. Jacek Narloch złożył oficerom awansowanym na stopień podpułkownika, życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej. – Panie, Panowie oficerowie, podoficerowie, szanowni państwo, mamy dzisiaj okazję być świadkami awansów na kolejny stopień wojskowy. Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe to proces ciągły w naszej Akademii. Cieszę się, że Wasza ciężka i sumienna praca została doceniona. Ten awans, to nie tylko Wasz sukces, ale również Waszych przełożonych i podwładnych. Jednak jest to również z pewnością duże wyzwanie dla Was. Pamiętajcie, że jesteście w Akademii Liderów. Chciałbym, abyście realizowali swoje zadania na tak wysokim poziomie, jak do tej pory. Życzę Wam dalszych sukcesów w służbie i jeszcze raz serdecznie gratuluję – powiedział.

Następnie głos zabrali bezpośredni przełożeni awansowanych oficerów, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej służby bohaterów uroczystości. Sami awansowani zaś podziękowali wszystkim zgromadzonym, jak również nieobecnym za serdeczne życzenia awansowe oraz przełożonym za docenienie ich wysiłku.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top