AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 4 czerwca br. na obozowisku zgrupowania 23. kompanii szkolnej miała miejsce kontrola organizacji i funkcjonowania obozowiska poligonowego dokonana przez Rektora-Komendanta wraz z podległymi osobami funkcyjnymi akademii. Na wstępie służba dyżurna potwierdziła tożsamość przybyłych osób, a następnie przystąpiono do kontroli obozowiska.

Cz.p.o. Rektor-Komendant płk dr inż. Jacek Narloch został zapoznany z rozmieszczeniem plutonów oraz zasadami i porządkiem dnia funkcjonującymi na obozowisku. Po zakończeniu kontroli została przeprowadzona dyskusja pomiędzy komendą uczelni, a kadrą dowódczą na temat obecnej organizacji i funkcjonowania zgrupowania poligonowego oraz ewentualnych zmian, które warto byłoby wprowadzić w następnych latach.

Szkolenie poligonowe podchorążych I roku w Ośrodku Szkolenia Raków jest przedsięwzięciem cyklicznym, realizowanym przez najmłodszy rocznik w czerwcu. Jego podstawowym założeniem jest przyzwyczajenie młodych adeptów sztuki wojennej do warunków poligonowych oraz dużej ilości zajęć praktycznych zarówno w dzień, jak i w warunkach nocnych. Warto zaznaczyć, że jest to szkolenie obowiązkowe, podczas którego słuchacze zdobywają podstawowe umiejętności z taktyki ogólnej, obrony przeciwlotniczej, zasad survivalu oraz obrony przed bronią masowego rażenia.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Adrian Jastrowicz

 

Back to top