AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Kilkudziesięciu zaproszonych gości spotkało się w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Dyskutowano na temat wysokogórskiego środowiska walki. Seminarium zorganizował Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia AWL.

W dniach 4-5 czerwca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła w ramach corocznego seminarium „Wysokogórskie środowisko walki – doświadczenia i perspektywy” przedstawicieli jednostek wojskowych, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Policji, GOPR, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz podchorążych AWL wraz z kadrą Zakładu Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych.

Na seminarium przybyli także reprezentanci Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz płk Bostjan Blaznik ze Słowenii – dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Exellence.

Przedsięwzięcie rozpoczął od wystąpienia dyrektor Instytutu Dowodzenia, który podziękował za tak liczne przybycie. Zwrócił uwagę, że seminarium organizowane przez Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych to platforma do ciekawej i merytorycznej dyskusji w gronie ekspertów.

Celem dwudniowego seminarium była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie z nowymi technologiami i systemami szkolenia górskiego. Dyskutowano na temat zagrożeń i wyzwań dla prowadzenia działań w terenie górskim. Poruszano temat ratownictwa górskiego i wysokościowego oraz szkolenia specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia działań w terenie górskim.

Prelegenci występujący podczas seminarium podkreślali wagę właściwego przygotowania fizycznego i sprzętowego do działania w tak wymagającym środowisku walki jakim są góry. Przedstawiono ryzyka związane z możliwym pojawieniem się odwodnienia i sposoby radzenia sobie z tym problemem. Dyskutowano również na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym robotów, dronów i aplikacji teleinformatycznych, przez żołnierzy w warunkach górskich. Przedstawiciele Grupy Karkonoskiej GOPR wskazali na możliwość zastosowania farmakoterapii w ratownictwie górskim oraz przypomnieli wszystkim procedury akcji poszukiwawczych obowiązujących w GOPR.

Zakończone seminarium, które od kilku lat organizowane jest przez Akademię Wojsk Lądowych, dało rzadką sposobność wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami oraz potwierdziło potrzebę organizacji spotkać w gronie eksperckim i dyskusji na kluczowe tematy związane ze szkoleniem wysokogórskim.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top