AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy trzymiesięcznego Studium Oficerskiego.

– Służba wojskowa to służba narodowi, państwu. W jej cieniu pozostawać będzie życie prywatne, rodzinne. Dla waszych bliskich to także wyzwanie. Od nich – ich wsparcia i wyrozumiałości – zależeć będzie, czy te wyrzeczenia nie przytłoczą Was ciężarem zbyt trudnym do zniesienia – powiedział pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch do zebranych na uroczystości. – Przysięga wojskowa to jeden z najstarszych zachowanych obyczajów. Jej rota podlegała zmianom na przestrzeni wieków, ale zawsze miała jeden cel – przypominać szczególne zasady, które manifestują się słowami: Wierność, i Honor. W słowach tych jest ukryte źródło siły wewnętrznej, moralnej, która musi prowadzić obrońców praw i granic – dodał.

– Już dziś stoimy przed Wami jako jedność, jako jeden pluton. Już dziś wspominamy z nostalgią nie tak dawny dzień wcielenia oraz słowa dowódcy, gdy po raz pierwszy zakładaliśmy mundury: od teraz działacie razem. Jesteśmy bardzo różni. Przez miniony miesiąc przekonaliśmy się o tym nie jeden raz. Reprezentujemy różne korpusy: medyczny, obsługi prawnej, duchowieństwa. Ale skoro nam się udało, to głęboko wierzymy, że wszyscy Polacy jako naród potrafią się zjednoczyć w słusznej sprawie obrony RP – mówiła bohaterka uroczystości, szer. pchor. Karolina Grzeszczyk.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił ks. por. Błażej Woszczek.

– Żołnierze od 25 kwietnia br. brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali oni udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych – informuje dowódca uroczystości, mjr Damian Przerwa.

Żołnierze za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top