AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 4 czerwca br., Akademię Wojsk Lądowych odwiedził dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Ecellence (NATO MW CoE) – płk Bostian Blaznik, wraz z towarzyszącym mu podoficerem sierż. Marco Pogorevcem.

Okazją do spotkania z kadrą dowódczą Akademii Wojsk Lądowych było seminarium „Wysokogórskie środowisko walki – doświadczenia i perspektywy” organizowane przez Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia AWL.

Gości przyjął pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch. Podczas spotkania dyskutowano na temat tworzenia wspólnych projektów oraz nawiązania współpracy specjalistycznej w zakresie szkoleń wysokogórskich. Zaproponowana została możliwość dwustronnej wymiany doświadczeń oraz zaangażowania kadry AWL w realizowane przez NATO MW CoE szkolenia wysokogórskie.

Na zakończenie spotkania przedstawiono gościom  prezentację o Akademii Wojsk Lądowych, a następnie zapoznano  z bazą dydaktyczno-szkoleniową AWL.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top