AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

W ramach tegorocznego kursu do Akademii Wojsk Lądowych przybyli instruktorzy, podchorążowie oraz kadeci z Austrii, Grecji, Holandii, Korei Południowej, Łotwy, Polski, Rumunii, USA i Włoch.

W ramach zajęć praktycznych ukierunkowanych na współdziałanie w zespołach międzynarodowych, uczestnicy kursu wykonywali zadania doskonalące kompetencje przywódcze w ramach zajęć z: Principles fo Leadership, Critical Thinking, Media Awareness, Land Navigation, Team-building, Negotiations, SERE, Troop Leading Procedures w terenie i z wykorzystaniem systemu symulacji taktycznej VBS3.

Jak podkreślają wieloletni organizatorzy tego przedsięwzięcia: ppłk dr Marcin Bielewicz oraz mjr dr Piotr Pietrakowski, program każdej edycji jest urozmaicany o nowoczesne rozwiązania w zakresie kształtowania kompetencji przywódczych oraz doświadczeń z operacji poza granicami kraju. Pomimo wyraźnego wojskowego charakteru kursu, różnorodne zajęcia skupiają się głównie na rozwijaniu tzw. kompetencji miękkich. Duży nacisk kładzie się na umiejętnościach komunikacji, świadomości kulturowej, motywowania, pracy w zespole, empatii, kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji pod presją czasu. Wszystko to w sytuacjach stresu i zmęczenia fizycznego. Ponadto, wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim, co dodatkowo pozwala rozwijać umiejętności językowe.

International Military Leadership Course jest głównym elementem międzynarodowej oferty szkoleniowej Akademii, i jest organizowany nieprzerwanie od 2013 roku. Przechodząc szereg modyfikacji w ciągu siedmiu lat, utrzymał swój charakter przedsięwzięcia szkoleniowego ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji przywódczych, team-building oraz współpracę międzynarodową. Od lat skupia instruktorów i podchorążych z wielu zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni wojskowych z Europy i Stanów Zjednoczonych, a w tym roku również z Korei Południowej.

Warto podkreślić, że kurs IMLC jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych związanych z przywództwem organizowanych przez uczelnie wojskowe Unii Europejskiej, w ramach Europejskiej Inicjatywy Exchange of Young Officers Inspired by Erasmus (EMILYO), zwanej także Military Erasmus.

W ostatnim dniu kończącym zmagania w Szklarskiej Porębie, wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające jego ukończenie.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top