AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


– Jako Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Uczelni z bardzo dużymi ambicjami i jeszcze większymi możliwościami, patrzę z radością i dumą na stojących przed nami przyszłych oficerów Wojska Polskiego – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do bohaterów uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się na wrocławskim Placu Gołębim. Upragnione gwiazdki podporucznika Wojska Polskiego otrzymało dwustu sześćdziesięciu absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Święto młodych oficerów, absolwentów Akademii Wojsk Lądowych odbyło się 12 lipca br. na wrocławskim rynku. Wśród zaproszonych gości obecna była poseł na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.

Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał się za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki, dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego.  Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwracając się do bohaterów uroczystości podkreślił jak bardzo odpowiedzialna służba przed nimi.

– Chciałbym, żebyście zapamiętali, że to co dziś przyrzekliście to wielki akt zaufania. Znaczy wiele, daje duże kompetencje, uprawnienia, ale również zobowiązuje  powiedział.

Do uczestników promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych list wystosował nieobecny podczas uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Promocja oficerska to wyjątkowe wydarzenie w życiu żołnierza. Słowo oficer brzmi dumnie. Oznacza honor i odwagę, społeczny szacunek i uznanie. Dziś w tym szczególnym roku, w którym obchodzimy 20. Rocznicę członkostwa Polski w NATO, Wy – absolwenci Akademii Wojsk Lądowych – dołączacie do grona oficerów Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że oficerskie szlify, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wierna służba ojczyźnie. To wielka odpowiedzialność wielkie zobowiązanie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu – napisał w liście szef MON.

List gratulacyjny do absolwentów Akademii Wojsk Lądowych wystosował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w jego imieniu odczytała poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Marek Kuchciński podkreślił, że mianowanie na pierwszy stopień oficerski podczas uroczystej promocji stanowi ukoronowanie wysiłków poniesionych przez wszystkie lata nauki. Otrzymane oficerskie szlify, będą dla każdego stanowiły zachętę do doskonalenia swoich umiejętności w służbie Rzeczypospolitej.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również rektor-komendant AWL.

Nasi Absolwenci, jeszcze przez chwilę podchorążowie, włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego w swoją edukację. Wykazali się także dużą odpornością psychiczną i nabyli cech, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy. Efektem ich ciężkiej pracy jest dzisiejsza promocja na pierwszy stopień oficerski – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. – Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę będziecie dowódcami. Miejcie zatem na uwadze fakt, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez Waszych podwładnych. Jeśli chcecie żeby była ona wysoka to musicie nie tylko dowodzić ale także przewodzić, a to jest sztuka, która udaje się tylko najlepszym. Wierzę, że dacie sobie z tym wyzwaniem radę. Pamiętajcie, że jako elicie społecznej, rodacy nie tylko Wam ufają, ale także na Was liczą. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem , czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca (…)” – dodał rektor-komendant AWL.

Prymus Akademii Wojsk Lądowych zwracając się do zebranych zwróciła uwagę na ciężar obowiązków i odpowiedzialności, które na absolwentach spoczywają.

Uczelnia ukształtowała nas jako dowódców, ale bycie dowódcą nie tworzy z nas automatycznie liderów. Dlatego przed nami wiele lat pracy, aby odpowiednio ukształtować osobowość, na której opiera się zespół cech i umiejętności zwanych przywództwem. Jesteśmy wdzięczni za to co dała oraz czego nauczyła nas Akademia Wojsk Lądowych. Mam nadzieję, że nasze poświęcenie i wysiłek włożony w naukę zaowocuje i to Akademia będzie dumna z tego, że byliśmy jej absolwentami – powiedziała ppor. Aleksandra Smoleń.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. płk Bogdan Radziszewski, ks. ppor. Waldemar Gabryś i ks. Grzegorz Cybulski.

Zgodnie z tradycją, prymus AWL – ppor. Aleksandra Smoleń, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Czterech najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, rektor-komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Aleksandra Smoleń, ppor. Łukasz Domoradzki, ppor. Jakub Krawczyk, ppor. Michał Bromirski.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Żagania i kompania honorowa AWL.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

***

Bezpośrednio przed promocją na pierwszy stopień oficerski, w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów, świadectw ukończenia studiów, które głównym bohaterom uroczystości wręczyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr inż. Jacek Narloch, prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel oraz dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia.

Po ceremonii delegacja absolwentów odsłoniła tablicę pamiątkową z mottem 14. kompanii szkolnej „Siła jest w nas, na którą Polska liczy i której potrzebuje”.

Absolwenci złożyli również kwiaty pod pomnikiem patrona Uczelni – generała Tadeusza Kościuszki.

 

O nas w mediach:

https://wroclaw.tvp.pl/43474780/12072019-2100

https://wroclaw.tvp.pl/43473173/12072019-1830

https://gazetawroclawska.pl/wojsko-na-wroclawskim-rynku-mamy-260-nowych-oficerow/ar/c1-14271531

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/88449/Oto-nowi-oficerowie-Ceremonia-odbyla-sie-na-wroclawskim-Rynku-ZDJeCIA

https://www.radioram.pl/articles/view/36944/Oto-nowi-oficerowie-Ceremonia-odbyla-sie-na-wroclawskim-Rynku-ZDJeCIA#

https://radiogra.pl/nowi-oficerowie-w-wojsku-polskim.html

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/wroclaw-oto-260-nowych-oficerow-wsrod-nich-22-panie-zobacz,5204809,gal,t,id,tm.html

https://gpcodziennie.pl/117229-inigdy-cie-nie-zawiode-ojczyzno.html

https://gpcodziennie.pl/117169-przygotowanidodowodzeniaipelnieniamisji.html

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28761?t=Poczatek-dowodczej-drogi

https://www.defence24.pl/sobota-z-defence24pl-kontrowersyjna-wizyta-rsikorskiego-w-moskwie-w-tle-zaciesnienie-wspolpracy-wojskowej-z-rosyjskimi-silami-zbrojnymi-pierwsza-partia-s-400-juz-w-turcji-promocja-oficerska-we-wroclawiuwywiad-z-bylym-amerykanskim-ambasadorem-w-rosji

https://www.wojskonews.pl/article,wojsko_na_wroclawskim_rynku_mamy_260_nowych_oficerow.html

https://wroclaw.gosc.pl/gal/pokaz/5708856.Promocja-oficerska-Akademii-Wojsk-Ladowych-2019/134

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5709006.Wojsko-Polskie-ma-nowych-oficerow

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5706721.Przyszli-oficerowie-Wojska-Polskiego-oddaja-Bogu-nowy-etap-zycia

Facebook wojsko-polskie/MON

 


Tekst: mjr Marcin Jasnowski 

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch/sierż. pchor. Marcin Wawrzyniak/st. kpr. pchor. Adrian Jastrowicz/st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top