AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 37 słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa. W uroczystości uczestniczył biskup polowy Wojska Polskiego.

– Przysięga wojskowa, to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak: Sztandar, Bóg, Honor i Ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich – powiedział rektor- komendant AWL gen bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: biskup polowy Wojska Polskiego, bp gen. bryg. dr Józef Guzdek oraz zastępca ordynariusza Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk.

Podczas uroczystości biskup polowy WP, bp gen. bryg. dr Józef Guzdek wygłosił przemówienie do duszpasterzy – bohaterów dzisiejszej uroczystości.

– Wasza droga do służby Ojczyźnie przez kapłańską posługę wobec żołnierzy rozpoczyna się wraz ze złożeniem przysięgi wojskowej. Przysięgę złożyliście w roku szczególnym dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w którym obchodzimy 100-lecie jego utworzenia. Sto lat temu stała się rzecz niezwykła. Marszałek Józef Piłsudski i najwyżsi dowódcy wojskowi uznali, że owszem ważna jest siła miecza, ale także ważne są wartości duchowe i uznali, że należy powołać do służby księży w korpusie kapelanów wojskowych. Od tego momentu, zachowując nadal swą kapłańską tożsamość, stali się oni dla żołnierzy towarzyszami broni. Serdecznie Wam dziękuję, że jako księżą służący wiernym odkryliście w sobie powołanie w powołaniu. Teraz przystępując do uroczystej przysięgi wojskowej będziecie swoją posługą służyć naszej Ojczyźnie i dbać spokój ducha żołnierzy – powiedział bp gen. bryg. dr Józef Guzdek.

Wyróżnieni przysięgą na sztandar zostali ks. szer. pchor. rez. Karol Wilkiel, ks. szer. pchor. rez. Marek Januchowski, ks. szer. pchor. rez. Łukasz Krawiec i ks. szer. pchor. rez. Tomasz Kozłowski.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: ks. szer. pchor. rez. Wojciech John oraz ks. szer. pchor. rez. Marek Domański.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również ks. szer. pchor. rez. Wojciech Kuliński.

– Dzisiaj to My, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno-bojowych Naszego Narodu. Jesteśmy dumni, że możemy być żołnierzami w pełni oddanymi świętej dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Te trzy ważne słowa pokazują nam program naszej służby (…) – powiedział.

Kapelani wojskowi, od 1 lipca br., brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.


tekst: mjr Marcin Jasnowski

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top