AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 14-27 lipca br., Akademia Wojsk Lądowych zorganizowała Kurs Intensywny Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA) ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych słuchaczy akademii wojskowych państw Unii Europejskiej. Jest to część dwuletniego projektu międzynarodowego realizowanego przez AWL, we współpracy z uczelniami wojskowymi z Portugalii i Grecji.

Podczas ponad 100 godzin szkolenia, realizowanych pod okiem nauczycieli i instruktorów z AWL, europejskich uczelni partnerskich oraz USA, grupa 48 podchorążych z Grecji, Portugalii i Polski brała udział w zajęciach z zakresu: Stress Management, Motivation and Influence, Leadership in Communication czy Crisis Management. Podczas zajęć, duży nacisk położono na komunikację interpersonalną, pracę w zespole oraz umiejętność podejmowania decyzji. Realizując zadania w zespołach międzynarodowych, uczestnicy stawali przed wyzwaniami ograniczonymi presją czasu, odpowiednią dawką stresu i zmęczenia.

W pierwszym tygodniu, słuchacze odpowiadali za prowadzenie zajęć w roli instruktorów w ramach modułu, w którym uczestniczyli w marcu tego roku. W drugim tygodniu nauczyciele ze wszystkich krajów partnerskich przeprowadzili dodatkowe zajęcia ze swoich przedmiotów, a instruktorzy z USA wprowadzali uczestników kursu w tematykę Mission Command. Warsztaty były bardzo zróżnicowane. Kadeci i podchorążowie rozwijali swoje umiejętności miękkie działając w środowisku międzynarodowym oraz doskonalili umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Integralną częścią Kursu Intensywnego były zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning), które uczestnicy programu realizowali zdalnie przed przyjazdem do Wrocławia. Zawartość merytoryczna zajęć on-line, obejmowała całą część teoretycznego przygotowania studentów do zajęć praktycznych Kursu Intensywnego oraz zawierała dodatkowe treści pozwalające zdobyć pożądaną wiedzę i umiejętności.

Głównym założeniem Projektu Partnerstwa Strategicznego IMLA, jest rozwój nowoczesnych strategii mobilności studentów wojskowych pomiędzy uczelniami wojskowymi w Unii Europejskiej. Takie rozwiązania mają dać przyszłym oficerom większe możliwości w pozyskiwaniu nowych umiejętności i kompetencji, wynikających z uczenia się w zagranicznych akademiach. Kurs Intensywny jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym projektu IMLA.

***

Akademia Wojsk Lądowych jest pomysłodawcą Międzynarodowej Akademii Kompetencji Przywódczych i przewodniczy konsorcjum uczelni wojskowych realizujących ten projekt. Jako pierwsza uczelnia wojskowa w Unii Europejskiej, otrzymała zgodę i finansowanie dwóch kolejnych Projektów Partnerstwa Strategicznego w roli lidera w latach 2015-2017 oraz 2017-2019.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch/AWL

 

Back to top