AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 09-26.07 w ramach "Fulbright Specialist Program" w Akademii Wojsk Lądowych gościł specjalista z USA dr Michael Brown (University of Maryland).

Koordynatorem udziału AWL w projekcie jako instytucji goszczącej był prorektor ds. nauki dr hab. inż. Adam Januszko, a osobą odpowiedzialną za jego realizację por. Anna Wojaczek. W organizacji całości przedsięwzięcia aktywnie uczestniczył Wydział Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej.

Fulbright Specialist Program jest programem krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej, którego celem jest pogłębienie współpracy pomiędzy polskimi instytucjami, a naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Umożliwia on wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni. Pobyt specjalisty może być związany m. in. z udziałem w konferencjach, prowadzeniem wykładów, czy też wykonywaniem ocen i ekspertyz. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://fulbright.edu.pl/specialist/.

Podczas pracy nad projektem realizowanym w AWL pt. "Management of air transport of strategic goods using IT support systems" specjalista uczestniczył w przygotowaniu specyfikacji wymagań dla systemu oraz tworzeniu jego prototypu w celu przetestowania rozwiązań wykorzystanych do jego wytworzenia.

Dr Michael Brown uczestniczył też w spotkaniach z prorektorem ds. nauki oraz płk. dr. hab. inż. Mariuszem Frączkiem, który jest odpowiedzialny za studia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz organizację specjalności Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni. Specjalista miał również okazję uczestniczyć w promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się 12 lipca br. na wrocławskim rynku oraz poznać zwyczaje i tradycje AWL.

Podczas wizyty zaprezentowano gościowi systemy symulacji wirtualnej i konstruktywnej Zakładu Symulacji Taktycznych opartych na systemach IT.

AWL planuje dalsze aktywne uczestnictwo w programie Fulbright.

Tekst: por. Anna WOJACZEK

 

Back to top