AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe.

W środę, 14 sierpnia br., uroczyście pożegnaliśmy oficera, który będzie kontynuował służbę wojskową na nowym stanowisku służbowym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wyznaczenie na nowe stanowisko wiąże się z mianowaniem na stopień podpułkownika.

W zastępstwie rektora-komendanta AWL oficera pożegnał kanclerz płk dr inż. Grzegorz Stankiewicz, który w imieniu społeczności akademickiej podziękował za wzorową służbę w Uczelni, za osiągnięcia naukowe, a w związku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko pogratulował zbliżającego się awansu oraz życzył sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Oficer podziękował za lata wspólnej służby i zaufanie, jakim obdarzyli go przełożeni, jak również za możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Tekst i zdjęcia: AWL.

 

Back to top