AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się wcielenie nowych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

W dniach 19 i 21.08. br., w AWL odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy pozytywnie przeszli egzaminy wstępne. Służbę rozpoczął pierwszy rocznik podchorążych pięcioletnich studiów wojskowych (355 osób) oraz kandydaci do korpusu osobowego medycznego (143 osoby), którzy naukę będą realizowali na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po przyjęciu i umundurowaniu nowo wcieleni podchorążowie zostali przydzieli do pododdziałów szkolnych. Tam przyszli dowódcy oraz instruktorzy – podchorążowie ze starszych roczników mają za zadanie zapoznać ich z podstawowymi czynnościami i umiejętnościami, które każdy żołnierz powinien posiąść od pierwszego dnia pobytu w wojsku.

Teraz przed młodymi adeptami sztuki wojennej trudny okres poznawania żołnierskiego abecadła – musztra i regulaminy, wyszkolenie strzeleckie czy też zajęcia taktyczne. Stara maksyma wojskowa mówi: „im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej krwi w boju”, dlatego kadra i podchorążowie zaangażowani w szkolenie przyszłych oficerów stawiają sobie i swoim podwładnym wysokie wymagania.

Szkolenie podstawowe zakończy się egzaminem, obejmującym wszystkich szkolonych żołnierzy, a zwieńczeniem pierwszego etapu służby będzie uroczysta przysięga wojskowa.


Tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top