AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Nowi kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymali broń.

W dniu 23 sierpnia br., podczas uroczystej zbiórki w Akademii Wojsk Lądowych, delegacja sześciu podchorążych z Kompanii Szkolenia Podstawowego otrzymała broń. Jest to pierwszy bardzo istotny etap w życiu każdego żołnierza, od momentu wstąpienia do wojska. Pozostałym podchorążym broń wręczą dowódcy pododdziałów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem kompanii honorowej. Po złożonym meldunku przez dowódcę uroczystości, został odegrany i odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim przemówieniu Prorektor ds. Dydaktycznych płk dr inż. Jacek NARLOCH, w imieniu Rektora-Komendanta, uroczyście powitał nowych słuchaczy i pogratulował im wyboru Akademii: Serdecznie witam w murach naszej Akademii – najważniejszej Uczelni, kształtującej i szkolącej liderów. Za chwilę otrzymacie broń, która służy nie tylko do walki, ale stanowi również symbol męstwa i dyscypliny. Jest to ogromny zaszczyt, ale również i odpowiedzialność. Musicie być świadomi, że czeka Was bardzo wymagający i intensywny czas. Przed Wami wiele zajęć praktycznych, zostaniecie zapoznani z podstawami rzemiosła wojskowego. Życzę Wam jak najlepszych wyników szkoleniowych. Wierzę, że Wasza wytrwałość zakończy się pomyślnie zdanymi egzaminami po szkoleniu podstawowym oraz uroczystą przysięgą wojskową. Następnie głos zabrał ksiądz kapelan: Szanowni podchorążowie, nieustannie modlę się za Was i wspieram Was duchowo. Życzę wszystkim, aby Pan Bóg Wam błogosławił.

Jednocześnie podczas wręczenia broni przez Prorektora ds. Dydaktycznych, podchorążowie otrzymali książeczki wojskowe. Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Przed naszymi słuchaczami jeszcze kilka tygodni wytężonego szkolenia podstawowego i poznawania żołnierskiego rzemiosła, które teraz będą mogli realizować w pełnym zakresie. Ostatnim elementem szkolenia będzie egzamin sprawdzający ich wiedzę i umiejętności, a jego zwieńczeniem - uroczysta przysięga wojskowa.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top