AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych trwa intensywne szkolenie podstawowe nowego rocznika.

Od 19 sierpnia br. w AWL trwa szkolenie podstawowe słuchaczy pięcioletnich studiów wojskowych i kandydatów do korpusu wojskowego medycznego, którzy naukę będą realizowali na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi. Młodzi adepci sztuki wojennej z każdym dniem poznają nowe zagadnienia z zakresu rzemiosła wojskowego. Realizują teoretyczne i praktyczne zajęcia, m. in. z teorii i praktyki strzelań, topografii wojskowej, taktyki ogólnej, obrony przed bronią masowego rażenia, podstaw łączności i logistyki, a także z regulaminów i musztry wojskowej.

Ponadto, w czasie tzw. „unitarki” młodzi kandydaci na oficerów uczą się współ­dzia­ła­nia w zespo­le, co stanowi ważny element adaptacji do służby wojskowej. Podchorążym przyświeca jeden cel – dumne wypowiedzenie słów „Ja, żołnierz Wojska Polskiego” podczas uroczystej przysięgi wojskowej, która odbędzie się w dn. 20.09.2019 r.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: AWL

 

Back to top