AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe.

30 sierpnia br., w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie oficera kończącego służbę w Uczelni, odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe w innej Jednostce Wojskowej.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego. W spotkaniu uczestniczył prorektor ds. dydaktycznych płk dr inż. Jacek Narloch, który skierował do żegnanego oficera, serdeczne słowa podziękowania, podkreślając jego sumienność i wzorowe podejście do wykonywanych obowiązków: - Panie, Panowie Oficerowie, Szanowni Państwo. Służba wojskowa wymaga od nas zmian i wyzwań. To wyzwanie podjął oficer odchodzący od nas. Bardzo dziękuję Panu za sumienność i pracowitość. Jest mi żal, że tracimy tak dobrego oficera. Jednak nie mówię żegnam, bo może Pan jeszcze do nas wróci. Panie Kapitanie, na koniec ponownie serdecznie dziękuję i życzę powodzenia na kolejnym stanowisku służbowym.

Następnie głos zabrali kolejno: kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu oraz żegnany oficer. Ten ostatni  podziękował swoim przełożonym oraz kolegom z Zakładu: - Spędziłem w Akademii wspaniałe chwile, za co wszystkim serdecznie dziękuję, a w szczególności moim kolegom. To był zaszczyt z Wami pracować, ponieważ doświadczenie, które zebrałem w Uczelni jako wykładowca jest bezcenne.

Z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku służbowym oficer zostanie mianowany na stopień majora.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top