AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Na kilka dni przed inauguracją roku akademickiego 2019/2020 odbył się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy zawodowych, cywilnych nauczycieli akademickich oraz pracowników resortu obrony narodowej.

Celem kursu było wskazanie najważniejszych zadań jakie stoją przed Akademią w nowym roku akademickim. Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przedstawił zebranym strategię AWL oraz kluczowy cel, którym jest budowa Akademii Liderów.

Jednym z elementów spotkania było przedstawienie procesu wdrażania Systemu Przywództwa Liderów  „Leader Development System” w AWL. Systemu, którego celem jest kształtowanie przyszłych liderów poprzez skupienie się na najlepszych cechach podchorążych oraz ich wzmacnianiu.

Omówiono także organizację procesu dydaktycznego, główne przedsięwzięcia dydaktyczno-szkoleniowe w nadchodzącym roku akademickim oraz główne aspekty działalności naukowej AWL. Podczas spotkania przedstawiono zebranym również projekty planowanych inwestycji w uczelni.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top