AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


27 września br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie Józefa Kwiatkowskiego, wieloletniego pracownika AWL.

Józef Kwiatkowski przez 42 lat pracy zawodowej związany był z Uczelnią. W jej trakcie dał się poznać jako osoba kompetentna i odpowiedzialna, dla której dobro pracowników Akademii zawsze było na pierwszym miejscu. W listopadzie 2017 r. został wybrany na Przewodniczącego uczelnianej organizacji związkowej. Za swoją pracę był wyróżniany nagrodami i odznaczeniami resortowymi.

W tym szczególnym dniu wyrazy podziękowania za ogromny wkład w rozwój Akademii na ręce Pana Józefa złożyli: Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, Kanclerz AWL płk dr inż. Grzegorz Stankiewicz oraz w imieniu współpracowników pani Renata Korzeniowska.

Na zakończenie, bohater dzisiejszej uroczystości dokonał okolicznościowego wpisu do Księgi Pamiątkowej AWL.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top