AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


30 września br. przedstawiciele Akademia Wojsk Lądowych uczestniczyli, wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami, w środowiskowej inauguracji roku akademickiego.

W inauguracji wzięli udział: Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Prorektor ds. Naukowych dr hab. inż. Adam Januszko, prof. AWL oraz Prorektor ds. Studenckich dr Aneta Kazanecka.

Uroczystość w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęło przemówienie inauguracyjne prof. dr. hab. inż. Cezarego Madryasa, przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, podczas którego minutą ciszy uczczono zmarłego w tym roku Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja reprezentantów studentów z każdej wrocławskiej uczelni. Wręczono również nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławską Nagrodę Naukową.

Wykład inauguracyjny wygłosił wybitny fizyk - noblista prof. Klaus von Klitzing. 

Inaugurację uświetnił występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Chóru Feichtinum i Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją dr. hab. Artura Wróbla.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości w Oratorium Marianum jej uczestnicy wzięli udział w orszaku środowiska naukowego ulicami Wrocławia. Wspólnie odśpiewana pieśń „Gaudeamus igitur” zabrzmiała także we wrocławskim ratuszu.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top