AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


- Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dzięki doświadczonej kadrze akademickiej kształci ludzi wyjątkowych. Jest kuźnią wiedzy, którą jej absolwenci skutecznie wykorzystują w życiu codziennym - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Tomasz Zdzikot podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w AWL.

Minister zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój szkolnictwa wojskowego w Polsce oraz prestiż, jaki za sobą niesie studiowanie w Akademii Wojsk Lądowych.

Prestiż, który tworzą sami studenci i kadra, ich nastawienie i duma z bycia członkiem tej społeczności.

W inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych i zagranicznych.

- W dalszym ciągu zasadniczym filarem naszego rozwoju jest współpraca międzynarodowa z najlepszymi uczelniami wojskowymi na świecie. W tej współpracy zasadniczą rolę ogrywają nasi studenci. Cel jest taki, żeby nawiązywali oni kontakty interpersonalne, poznawali otaczającą rzeczywistość, podnosili swoją świadomość dotyczącą ewentualnych zagrożeń i w przyszłości budowali efektywny system neutralizacji zagrożeń, czyli system obronny - powiedział Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Diariusz Skorupka.

Podczas uroczystości studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur" oraz „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Wykład inauguracyjny „Polska wobec współczesnych wyzwań geopolitycznych" wygłosił dr hab. Tadeusz Marczak, prof. AWL.

Inauguracja była także okazją do wręczenia Medalu Pro Bono Poloniae i Medali Pro Patria. W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowany został gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Medalem „Pro Patria”: płk. dr. inż. Jacka Narlocha, ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego, ppłk. Wojciecha Czerechowskiego.

Po raz pierwszy w historii Akademii Rektor-Komendant wręczył dyplomy doktorskie uzyskane w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Pierwszymi doktorami AWL są: ppłk dr inż. Piotr Szczepański, dr Paweł Olbrycht, nadinsp. dr Krzysztof Justyński, dr Suhel Samuel Moussa, dr Aneta Chrząszcz, dr Robert Gwardyński.

Nagrodą indywidualną Rektora-Komendanta I stopnia zostali wyróżnieni:

  • ppłk dr hab. Norbert Świętochowski - za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz znaczące osiągnięcia naukowe w kraju i zagranicą;
  • ppłk dr hab. Marek Bodziany - za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz dorobek publicystyczny i naukowy w roku akademickim 2018/2019.

Nagrodą indywidualną Rektora-Komandanta II stopnia zostali wyróżnieni:

  • ppłk dr inż. Piotr Szczepański - za uzyskanie stopnia naukowego doktora, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
  • dr Paweł Olbrycht - za uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz dorobek publicystyczny w roku akademickim 2018/ 2019.

Nagrodą indywidualną Rektora-Komendanta III stopnia zostali wyróżnieni:

  • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski - za osiągnięcia w obszarze naukowym i naukowo-badawczym, dorobek publicystyczny w indeksowanych czasopismach umieszczonych w wykazie MNiSW oraz zasiadanie we władzach uznanych zagranicznych i krajowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych oraz pełnienie funkcji w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego wykazu czasopism MNiSW, a także za udział w rozwoju naukowym kadr Uczelni i poza nią;
  • ppłk dr Józef Ledzianowski - za działania związane z kształtowaniem postaw patriotycznych wśród studentów i podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a także dokonania w zakresie działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej w roku akademickim 2018/2019;
  • dr Dominika Mierzwa - za dokonania w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej w roku akademickim 2018/2019.

Nagrodą zespołową Rektora-Komendanta I stopnia za dorobek publicystyczny w zakresie publikacji indeksowanych w renomowanych bazach o zasięgu międzynarodowym (WoS) oraz w czasopismach umieszczonych w wykazie MNiSW oraz realizację projektów i grantów badawczych, a także utworzenie na terenie AWL laboratorium badawczego w ramach strategicznych programów badawczych dla gospodarki „BRIK” został wyróżniony zespół w składzie: dr hab. inż. Adam Junuszko; płk rez. dr hab. inż. Witalis PellowskI; ppłk dr inż. Robert Pich; dr hab. Agnieszka Iwan; dr inż. Jarosław Rusin; dr Agnieszka Gonciarz.

Nagrodą zespołową Rektora-Komendanta II stopnia za duży wkład w rozwój oraz promowanie innowacyjnych metod modelowania procesów logistycznych, realizację projektów naukowych oraz analiz eksperckich z obszaru logistyki wojskowej, a także działalność organizacyjną w roku akademickim 2018/2019 został wyróżniony zespół w składzie: ppłk dr inż. Maciej Szukalski; ppłk dr Wiktor Biernikowicz; mjr dr inż. Jacek Ryczyński; mjr dr Sławomir Paterak; kpt. mgr Robert Kocur.

Nagrodą zespołową Rektora-Komendanta III stopnia za duży wkład w innowacyjne i użyteczne rozwiązania, działalność ekspercką na potrzeby Sztabu Generalnego WP oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w obszarze symulacji taktycznych stosowanych w AWL, a także za opracowanie projektów mających na celu zastosowanie symulatorów, jako nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w szkoleniu wojsk i działalność organizacyjną w roku akademickim 2018/2019 został wyróżniony zespół w składzie: płk dr Czesław Dąbrowski; mjr mgr inż. Aleksander Ziemiński; kpt. mgr Dawid Dobies; kpt. mgr inż. Wojciech Kalinowski; por. mgr Anna Wojaczek.

W roku akademickim 2018/2019 Rektor-Komendant wyróżnił prace dyplomowe. W kategorii prac magisterskich wyróżnienia otrzymali: ppor. Jakub Krawczyk; ppor. Agata Gowik; mgr Izabella Staroch; mgr Magdalena Nowak. W kategorii prac inżynierskich wyróżniona została sierż. pchor. Kaja Cebulak. W kategorii prac licencjackich: plut. pchor. Krzysztof Wiśniewski i Paweł Chmura.

Zgodnie z Regulaminem o Nagrodę „Najlepszy Dyplom Roku” ufundowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, komisja wyłoniła najlepszą pracę dyplomową studiów drugiego stopnia, spośród prac obronionych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie i Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2018/2019. Wyróżnienie otrzymała mgr Sandra Pasieka.

Uroczystość uświetnił występ Reprezentacyjnego Chóru AWL oraz pokaz działań dynamicznych Sekcji Działań Nieregularnych i Sekcji Walki w Bliskim Kontakcie.

Bieżący rok akademicki 2019/2020 jest pierwszym rokiem nauki dla 365 podchorążych oraz 552 studentów cywilnych. Naukę w AWL kontynuują również studenci starszych roczników. Ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia studiuje ponad dwa tysiące studentów.


Inauguracja w mediach

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/90459/Inauguracja-roku-akademickiego-na-Akademii-Wojsk-Ladowych

https://wroclaw.tvp.pl/44655797/akademia-wojsk-ladowych-we-wroclawiu-zainaugurowala-nowy-rok-akademicki

 

Inauguracja AWL 2019 1    inauguracja AWL 2019

inauguracja video 312

tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top