AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W tym roku, tak jak w latach poprzednich podczas edycji stacjonarnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nasza Uczelnia otworzyła swoje podwoje i gościła dzieci i młodzież. Co warte podkreślenia w tym roku padł rekord, bo AWL odwiedziło prawie 400 osób.

To szczególnie dla nich w ramach XXII edycji DFN instruktorzy z Instytutu Dowodzenia, Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie przygotowali liczne wykłady i praktyczne pokazy, realizowane w salach wykładowych, laboratoriach, obiektach sportowych oraz na placach ćwiczeń.

Tradycyjnie, największą atrakcją był pokaz broni strzeleckiej, której możliwości można było sprawdzić w realnym środowisku pod okiem instruktorów i wytrawnych strzelców w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym AWL.

Duże zainteresowanie wzbudziła również możliwość wykonania prostych, ale bardzo efektownych doświadczeń chemicznych, z której chętnie korzystali najmłodsi uczestnicy festiwalu.

Podczas pokazu „Wojak na celowniku – elementy medycyny taktycznej w obliczu zdarzeń nadzwyczajnych” zaprezentowano nowoczesne metody ewakuacji poszkodowanych z miejsca zagrożonego.

Nie byli zawiedzeni również Ci, którzy chcieli sprawdzić poziom swojej sprawności fizycznej, gdyż pod nadzorem doświadczonych instruktorów mogli spróbować ćwiczeń ogólnorozwojowych, pokonać wodny tor przeszkód czy zmierzyć się z instruktorami w trakcie walki w bliskim kontakcie.

Uczelniany Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki ppłk dr inż. Piotr SASKA z zadowoleniem żegnał uśmiechnięte dzieci opuszczające teren Uczelni.

Edycja regionalna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki trwa nadal, szczegółowy program dostępny jest pod adresem http://www.festiwal.wroc.pl/2019/.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top