AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Na Powązkach Wojskowych, z najwyższymi honorami, pożegnano śp. Kornela Morawieckiego. 

Wcześniej za jego duszę odprawiono w Katedrze Polowej WP mszę św. żałobną pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego. – Kornel Morawiecki chciał wolnej, niepodległej Polski. Nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, atakowany, krytykowany, więziony, deportowany – właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy – podkreślił podczas mszy Prezydent RP Andrzej Duda.

Życie Kornela Morawieckiego było zawsze przepełnione troską o Ojczyznę. Wybitne zasługi Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego w walce o prawdę i wolność uczyniły z Niego postać ikoniczną, nie tylko dla swoich współtowarzyszy walki o wolność, ale także dla najmłodszych obywateli naszego wolnego kraju.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja Akademii Wojsk Lądowych.


tekst: www.prezydent.pl/AWL

zdjęcia: Krzysztof Sitkowski/KPRP/www.prezydent.pl, AWL

 

Back to top