AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Wrocławskie Hospicjum Bonifratrów to miejsce, w którym wolontariusze z Akademii Wojsk Lądowych, nie tylko mają okazję do czynienia dobra, ale przede wszystkim uczą się tego, czym jest prawdziwa pokora, nadzieja oraz pragnienie życia.

Tak było również podczas ostatnich odwiedzin. Podchorążowie z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” razem z kapelanem uczelni ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim wnieśli do hospicjum dużo radości w zamian otrzymując bezcenną lekcję życia.

Podczas spotkania podchorążowie mieli możliwość pomocy pacjentom w drobnych sprawach dnia codziennego. Zajęli się rozdawaniem obiadu, towarzyszyli podczas posiłku, a także sprzątali ogród. Zaprosili również podopiecznych do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych i religijnych. Na twarzach pacjentów i wolontariuszy pojawiły się szczere uśmiechy oraz łzy wzruszenia.

Jak podkreśla sierż. pchor. Remigiusz Trybus, który pierwszy raz odwiedził Hospicjum - Otrzymałem niesamowita lekcję pokory. Myślę, że nie można czegoś takiego doświadczyć w żadnym innym miejscu. My dajemy tym ludziom trochę radości, a oni uczą nas jak piękne jest życie.

Swoimi wrażeniami podzielił się także student pierwszego roku szer. pchor. Sebastian Kosałka - Spotkanie z cierpiącymi ludźmi zmieniło moje myślenie i uświadomiło, że życie trzeba szanować.

Jedna ze doświadczonych wolontariuszek st. kpr. pchor. Karolina Kuźmińska powiedziała, że po każdych odwiedzinach w Hospicjum czuje się szczęśliwsza, ponieważ może nieść potrzebującym bezinteresowną pomoc.

Spotkanie w Hospicjum nie było tylko epizodem, ale potwierdzeniem stałej wolontariackiej pomocy ze strony Akademii Wojsk Lądowych na rzecz podopiecznych wrocławskiej placówki.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top