AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 23-26 października br. z wizytą w Japonii przebywała delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki.

Głównym celem wyjazdu było zintensyfikowanie współpracy szkoleniowej z Narodową Akademią Wojskową (NDA) w Yokosuka. Podchorążowie AWL już drugi rok uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez japońską akademię. W przyszłym roku planowana jest również pierwsza wizyta kadetów z NDA w AWL.

Program pobytu w Japonii, przygotowany przez Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Tokio płk. Wojciecha Kaliszczaka, oprócz wyjazdu do NDA, obejmował również wizytę w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz spotkanie z Ambasadorem Pawłem Milewskim, który niedawno objął ten urząd. Ponadto płk Kaliszczak towarzyszył delegacji AWL we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych na terenie Japonii.

W trakcie wizyty w Narodowej Akademii Obrony delegacja AWL została przyjęta przez jej Prezydenta – dr. Ryosei Kokubun’a wraz z towarzyszącymi mu zastępcami. W czasie rozmów dotyczących rozwijania dalszej współpracy obie strony wyraziły chęć podpisania w niedalekiej przyszłości dwustronnego porozumienia. W dalszej części wizyty delegacja polska została zapoznana z informacjami dotyczącymi japońskiej akademii. Zaprezentowano również bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz kwaterunkową NDA.

W Ministerstwie Obrony Narodowej z delegacją polską spotkał się Dyrektor Generalny Departamentu Personalnego i Edukacji Japońskich Lądowych Sił Samoobrony gen. dyw. Yuichi Togashi, który wraz ze swoim personelem wykazał duże zainteresowanie AWL oraz jej współpracą z NDA. Z aprobatą przyjął również informację o planach sformalizowania współpracy między obiema uczelniami.

Spotkanie z Ambasadorem Pawłem Milewskim było doskonałą okazją do zapoznania się z informacjami na temat współpracy polsko-japońskiej. Natomiast sam Ambasador był żywo zainteresowany naszą uczelnią – jej zadaniami oraz współpracą na arenie międzynarodowej – zwłaszcza z partnerami japońskimi.

Krótka, ale bardzo intensywna wizyta w Japonii zakończyła się sukcesem. Jej owocem będzie zwiększona współpraca z Narodową Akademią Obrony, zwłaszcza w aspekcie krótkoterminowych wymian podchorążych (kadetów) oraz podpisanie w niedalekiej przyszłości dwustronnej umowy.


tekst: AWL

zdjęcia: AWL, NDA

 

Back to top