AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W ramach praktyk zawodowych podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych zostali skierowani do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Podczas szkolenia doskonalili swoje umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniu taktycznym z wojskami Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pk. ŚLĄSK-19, w ramach którego realizowali zadania na Stanowisku Dowodzenia 10 Blog i podczas przygotowania polowego składu środków bojowych. Aktywnie brali również udział w szkoleniu elewów w Ośrodku Szkolenia Służby Przygotowawczej.

Na ręce Rektora-Komendanta wpłynął list od Dowódcy 10 brygady Logistycznej płk. Szymona Lepiarza z wyrazami uznania dla postawy podchorążych AWL.


Tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top