AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


7 listopada 2019 roku w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się telekonferencja "Peace-building - learnings for Poland from the Northern Ireland peace process".

Gościem wydarzenia, organizowanego przez Wydział Wychowawczy we współpracy z Fundacją The Bridge, był generał John de Chastelain, a prowadzącymi Kanadyjsko-Polskie połączenie byli ppłk. Norbert Świętochowski i Pan Adam Koniuszewski, założyciel fundacji.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem podchorążych, zwłaszcza czwartego i piątego roku, którzy zapełnili salę kina niemal do ostatniego miejsca. -Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny - mówił generał, przywołując dobrze znane w Akademii słowa, podkreślając jednocześnie, że nikomu nie zależy na pokoju bardziej, niż samym żołnierzom.

Zapytany o rady, których mógłby udzielić podchorążym powiedział: - Róbcie to, czego oczekuje od Was Wasz kraj. Starajcie się zrozumieć podstawowe aspekty Waszej profesji i korzystajcie ze swoich doświadczeń, żeby spełniać swoją rolę. Jako przywódcy starajcie się zrozumieć potrzeby swoich podwładnych i dążcie do perfekcji.

Zapytany o swój stosunek do udziału Polski w misji UNIFIL wyraził wielką radość i pewność, iż współpraca, zwłaszcza ze stroną irlandzką, będącą państwem ramowym batalionu, do którego dołączą Polacy okaże się bardzo owocna. Składając życzenia wielu sukcesów, generał de Chastelain podkreślił, że w najbliższej przyszłości wojsko polskie będzie odgrywało kluczowe znaczenie, a podchorążowie będą liderami, którzy przyczynią się do osiągania sukcesów. 


tekst: mgr Sandra Pasieka

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top