AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Akademii Wojsk Lądowych trwa się postępowanie rekrutacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego. Od wtorku 3 grudnia br. podoficerowie z całej Polski rywalizują o 195 miejsc przewidzianych w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.

Przez trzy dni żołnierze zawodowi – kandydaci na oficerów – walczą o miejsca na studium oficerskim w AWL. W trakcie egzaminów wszyscy ubiegający się o miejsce muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i wysoką sprawnością fizyczną. Egzaminy wstępne kończy rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci mogli zaprezentować dotychczasowe dokonania zawodowe oraz przedstawić powody kierujące nimi do zmiany korpusu osobowego.

Wcześniej, każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach studium zobowiązany był przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ich ukończeniu.

Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w marcu przyszłego roku rozpoczną naukę w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego. Absolwenci studium zostaną podporucznikami i trafią do służby w jednostkach wojskowych w całej Polsce.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top