AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


29 listopada br. w Klubie 1 Pułku Saperów w Brzegu zorganizowana została szesnasta edycja Konkursu Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria”, poświęcona pamięci zasłużonego kapelana jednostki, księdza ppłk. Zbigniewa Stefaniaka.

W tegorocznej odsłonie Konkursu Akademię reprezentowało dwoje podchorążych: plut. pchor. Kamila Wawrzyczek (ubiegłoroczna zdobywczyni pierwszego miejsca) z wierszem pt. „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”, oraz szer. pchor. Kamil Jeśman, debiutujący utworem „Żołnierz polski”. Obydwa wykonania spotkały się z uznaniem jury, które doceniło wysoki poziom artystyczny prezentacji i przyznało podchorążym dwa równorzędne II miejsca.

Laureaci przygotowywali się do konkursu w kole recytatorskim Klubu AWL pod opieką instruktora Magdaleny Mielczyk.       


tekst: AWL

zdjęcia: 1 Pułk Saperów w Brzegu

 

Back to top