AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 7-8.12.2019 r. na terenie strzelnicy FSO w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie Sekcji Działań Nieregularnych w ramach realizowanego Kursu Strzelectwa Bojowego. Podchorążowie doskonalili umiejętności instruktorsko-metodyczne oraz strzeleckie wykorzystując broń krótką: GLOCK-17 oraz GLOCK-19.

Celem zajęć było budowanie formy strzeleckiej, a także zidentyfikowanie optymalnych postaw strzeleckich podczas strzelania z broni krótkiej. Pod nadzorem instruktora – oficera Wojsk Specjalnych, podchorążowie realizowali wymagające zadania strzeleckie mając do dyspozycji 4000 sztuk amunicji 9 x 19mm Parabellum.  

Szkolenie strzeleckie, obok szkolenia taktycznego i przygotowania fizycznego, stanowi fundament wyszkolenia żołnierza. Świadomość potencjału etatowego uzbrojenia oraz systemu walki to podstawa skutecznego działania żołnierza na polu walki.

Dwudniowe zajęcia znacząco przyczyniły się do poprawy formy strzeleckiej podchorążych, co potwierdziły wyniki z egzaminów końcowych, które były zdecydowanie lepsze od wyników z egzaminów wstępnych realizowanych na początku szkolenia.

Zajęcia swoim zakresem obejmowały:

  • wykłady teoretyczne na temat strzelectwa bojowego,
  • strzelania z różnych postaw: stojącej, klęczącej,
  • budowanie świadomości strzeleckiej,
  • ciąg kaburowy,
  • strzelanie na celność i skupienie,
  • przenoszenie ognia między celami,
  • usuwanie podstawowych zacięć,
  • naukę oceniania szkolonych i przekazywania feed-backu.

tekst: sierż. pchor. Kamil Kulikowski

zdjęcia: AWL

 

Back to top