AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych zorganizowała spotkanie wigilijne dla wszystkich swoich członków. Zaproszeni zostali również: Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Jacek Narloch, Prorektor ds. Studenckich dr Aneta Kazanecka, Prodziekan ds. Studenckich WNoB ppłk dr inż. Piotr Szczepański, Prodziekan ds. Studenckich WZ dr inż. Magdalena Kowacka oraz Pani Monika Krystek.

Choć Kapelan ks. kpt. Maksymilian Jezierski nie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście, nie zabrakło jego dobrego słowa, a także udzielenia błogosławieństwa telefonicznie. Spotkanie przy opłatku było okazją do dyskusji na temat planów przyszłych przedsięwzięć, podsumowania działalności samorządu, a także zapoznanie nowych członków samorządu z kadrą zajmującą się sprawami studenckimi.


Tekst: Samorząd Studencki AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top