AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań poza granicami państwa wymaga rzetelnego przygotowania osobistego oraz osiągnięcia gotowości do realizacji zadań przez cały kontyngent. Swoimi doświadczeniami i wnioskami z udziału w Polskich Kontyngentach Wojskowych podzielili się weterani: płk Maciej Mikielski, por. Alicja Pic oraz dr Suhel Samuel Moussa. Jest to kolejne przedsięwzięcie w ramach III edycji spotkań weteranów w Akademii Wojsk Lądowych.

Ppłk Adam Szczepaniak, witając uczestników i rozpoczynając wykłady podkreślił, że wykorzystanie doświadczeń weteranów i weteranów poszkodowanych jest bardzo ważnym elementem  kształcenia podchorążych i przygotowania ich do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Płk Maciej Mikielski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych omówił na swoim przykładzie proces osiągania zdolności do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz przedstawił możliwe scenariusze wykonywania różnorodnych przedsięwzięć w środowisku międzynarodowym. Dużo uwagi poświęcił na omówienie projektu „NATO Training and Capacity Building in IRAQ”, który był realizowany z Iraku i w Polsce i miał na celu przygotowanie irackich instruktorów do prowadzenia szkolenia w zakresie napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu. Uzupełnieniem tego panelu było wystąpienie dr Suhela Samuela Moussy, weterana poszkodowanego w Iraku, który szczegółowo omówił rolę tłumacza w trakcie misji oraz podzielił się dokonaną analizą w zakresie sytuacji militarno – politycznej na Bliskim Wschodzie.

Por. Alicja Pic z 2. Wojskowego Szpitala Polowego omówiła proces przygotowania służb medycznych do realizacji zadań na misji oraz podzieliła się własnymi doświadczeniami i wnioskami z tym związanymi. Właściwa organizacja i efektywne wykorzystanie wszystkich elementów zabezpieczenia medycznego znacząco wpływa na skuteczną i bezpieczną realizację wszelkich zadań przez PKW na teatrze.

Dla weteranów, próbujących swoich sił w roli wykładowcy akademickiego, to doskonała okazja sprawdzenia własnych umiejętności publicznych wystąpień. Jest to także inspiracja dla nich do podejmowania innych działań skutkujących upowszechnianiem doświadczeń ze służby poza granicami państwa w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz służby w międzynarodowych strukturach wojskowych.

Kolejne spotkanie z weteranami zaplanowano już w styczniu 2020 roku. Serdecznie zapraszamy.


Tekst: Janusz Zając

Zdjęcia: kpt. Piotr Szafrański

 

Back to top