AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Emergency Pre-Medical Services, CLS

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych uzyskał od IFCC Akredytację do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień EPS FIRST AIDER (ratownik pierwszej pomocy). Od stycznia 2020 roku studenci i podchorążowie będą zdobywali międzynarodowe certyfikaty. Odpowiedzialną za szkolenie, będzie dr Beata ZYSIAK - CHRIST, która wystąpiła o ww. akredytację jako Trener IFACC.

Dodatkowo, już 27 stycznia br. rozpocznie się realizacja pierwszego w Akademii kursu CLS. Kursy będą wspierane przez  WCKmed z Łodzi, w którym przedstawiciele Akademii w grudniu 2019 r. uzyskali uprawnienia instruktorskie. Powołany od tego roku zespół ds. kształcenia i ratownictwa, rozpoczyna rozbudowę istniejącego zaplecza szkoleniowego tworząc Centrum Ratownictwa.

Warto nadmienić, że od 2015 roku cywilni studenci Akademii Wojsk Lądowych w ramach realizacji procesu kształcenia (przedmioty: pierwsza pomoc, pomoc medyczna), odbywają kursy z zakresu pierwszej pomocy, uzyskując zaświadczenia o ich ukończeniu.


Tekst: AWL

 

Back to top