AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


98 osób oddało krew w trakcie pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w AWL.

- Cieszymy się, że coraz większa liczba krwiodawców dokonuje donacji regularnie na naszych akcjach, najszybciej jak to jest możliwe, czyli co 8 tygodni. Kolejny pobór zorganizowany przez nasz Klub odbędzie się 12 i 13 lutego - mówi Tomasz Nowicki z Klubu HDK PCK przy AWL.

Krew pobierali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych.

Ponadto 10 grudnia 2019 r. odbyły się wybory do Zarządu Klubu, w wyniku głosowania nowym Prezesem został por. Karol Miłobóg.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top