AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 27-31.01.2020 r. podchorążowie AWL wzięli udział w wojskowym obozie skitourowym w Czechach, w okolicach Szpindlerowego Młyna, organizowanym przez Uniwersytet Karola w Pradze.

Szkolenie miało na celu naukę poruszania się i przetrwanie w terenie górskim w warunkach zimowych przy pomocy nart skitourowych, zaznajomienie z podstawowymi technikami ewakuacji osób oraz poruszania się w terenie lawinowym. W kursie brało udział 10 podchorążych z AWL oraz 8 kadetów z Uniwersytetu Karola, dla których ww. szkolenie stanowi rygor dydaktyczny.

Pierwszego dnia, po przybyciu do schroniska - Bradlerowej Boudy, żołnierze  wyruszyli po odprawie na krótki marsz na Wysokie Koło w celu sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu poruszania się na ski-tourach oraz jazdy na nartach w terenie przygodnym. Był to także czas na sprawdzenie i personalizacje sprzętu. Po kolacji odbył się wykład na temat wykorzystywanego sprzętu, skitouringu oraz zagrożeń panujących w zimie w terenie górskim.

Podczas następnego dnia podchorążowie brali udział w doskonaleniu jazdy na nartach po wyznaczonych trasach na stoku narciarskim, a także uczyli się poszczególnych technik ratowniczych, takich jak: zjazd ze zmęczonym narciarzem, zjazd z poszkodowaną osobą przy użyciu noszy UT-2000 w zespole 2-osobowym, a także w zespole 8-osobowym z wykorzystaniem lin. Oprócz ćwiczeń indywidualnych mających poprawić technikę jazdy, uczyli się poruszania się na nartach w grupie w dzień i w nocy. Zwieńczeniem drugiego dnia szkolenia było podejście do miejsca zakwaterowania oraz wykład na temat survivalu.

Trzeciego dnia szkolenia kursanci odbyli całodniowy marsz, podczas którego zdobywali wiedzę z dowodzenia w górach. Nie zabrakło także wykorzystania nauczonych technik ratowniczych. Dzień kończył się na organizacji miejsca noclegu i spędzeniu nocy w terenie przygodnym.

Kolejnego dnia podchorążowie kontynuowali marsz ćwicząc umiejętności pracy na mapie i kompasie oraz dowodzenie w terenie górskim wykorzystując wcześniej zaplanowaną przez nich trasę. Na zajęciach popołudniowych studenci zdobywali wiedzę o badaniu pokrywy śnieżnej wpływającej na zagrożenie lawinowe. Ostatnim elementem było szkolenie, podczas którego każdy z żołnierzy odbywał symulacje odzwierciedlającą poszukiwanie zasypanej osoby.

Tego samego dnia po kolacji odbyło się uroczyste zakończenie kursu i wymiana opinii na temat szkolenia. - Dla Nas to nie tylko niezapomniane wrażenia i zdobywanie umiejętności poruszania się w terenie górskim, ale i ogrom doświadczenia zdobytego od wykwalifikowanych instruktorów, które będziemy mogli teraz przekazywać młodszym kolegom – podsumowuje sierż. pchor. Kamil Tyszka.


tekst: sierż. pchor. Rafał Kulba

zdjęcia: sierż. pchor. Sebastian Link, sierż. pchor. Kamil Tyszka

 

Back to top