AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


4 lutego br. Akademia Wojsk Lądowych gościła Attaché Obrony przy Ambasadzie Kazachstanu w Polsce płk. Bejbyta Imangożyna, który przyjechał do Wrocławia ze swoim zastępcą mjr. Kuanyszem Czokparowem.

Celem wizyty zagranicznych gości było zapoznanie z systemem wyższego szkolnictwa wojskowego oraz rozmowy na temat przyszłej współpracy między AWL a jej odpowiednikiem w Ałmatach.

Delegację powitał Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. W czasie spotkania zostały przedstawione informacje nt. ogólnych zadań, struktury i funkcjonowania AWL, jak również aktualnego zaangażowania w liczne projekty i przedsięwzięcia, również międzynarodowe.

Attaché Obrony Kazachstanu wyraził zainteresowanie podjęciem dwustronnej współpracy w zakresie realizacji krótkotrwałych wymian i innych przedsięwzięć szkoleniowych, a w dalszej przyszłości również podpisaniem porozumienia.

Delegacja miała okazję zapoznać się z bogatą bazą dydaktyczno-szkoleniową Akademii, szczególne wrażenie zrobiło na gościach AWL Laboratorium Przywództwa oraz strzelnica kontenerowa.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top