AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


„Zawsze gOTowi, zawsze blisko” stanowiło myśl przewodnią wykładów weteranów w Akademii Wojsk Lądowych. Żołnierze reprezentujący Wojska Obrony Terytorialnej, w ramach III edycji spotkań weteranów w AWL, przedstawili podchorążym 12 miesięcznego Studium Oficerskiego swoje doświadczenia w zakresie budowania potencjału tej formacji.

Kolejny cykl wykładów weteranów w całości poświęcono Wojskom Obrony Terytorialnej. Budowanie potencjału tej formacji wymaga wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim umiejętności wykorzystania tych atutów w szkoleniu i realizacji zadań bieżących. Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Jacek Narloch przywitał zaproszonych gości i wygłosił słowo wstępne.

Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialne płk Artur Barański przedstawił proces formowania brygady, wskazał główne kierunki rozwoju i szczegółowo omówił najważniejsze zadania. Podkreślił możliwości  16. DBOT do wsparcia lokalnej społeczności  w obszarze działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i zdolność podległych mu sił do natychmiastowego reagowania na pojawiające  się zagrożenia.

Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Rafał Miernik skupił się na możliwościach wykorzystania doświadczeń z udziału w misjach szkoleniu żołnierzy brygady, realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem oraz inspirowania podwładnych do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Powyższe wystąpienia wykorzystał st. chor. szt. rez. Andrzej Wojtusik- były Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - do zaprezentowania roli podoficerów w kształtowaniu pożądanych postaw żołnierskich. Relacje oficer – podoficer mają kluczowe znaczenie przy realizacji zadań służbowych. Budowanie sprawnego i odpowiedzialnego korpusu podoficerskiego zapewni osiąganie nowych zdolności w ramach nowoczesnych Sił Zbrojnych RP.

Kolejne spotkanie z weteranami zaplanowano na marzec br. i poświęcone będzie zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem rozpoznania w rejonie misji oraz realizacji zadań przez doradców wojskowych.


tekst: Janusz Zając, kpt. Piotr Szafrański

zdjęcia: kpt. Piotr Szafrański

 

Back to top