AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


We Wrocławiu uroczystą przysięgę wojskową w dniu 7 lutego br. złożyło 49 ochotników, którzy szkolą się w Akademii Wojsk Lądowych w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości, ppłk. Marcina Golisza, meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości Rektorowi - Komendantowi AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszowi Skorupce. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojsk Lądowych z Żagania przed front szyku pododdziałów wystąpił poczet sztandarowy. Aktu uroczystej przysięgi wojskowej dokonały wypowiedziane słowa Roty: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam (...)”. Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi podchorążowie: szer. pchor. Mariusz Marszałek, szer. pchor. Jan Kamola, szer. pchor. Diana Pytlik, szer. pchor. Kamil Jary.

- Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem, czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny.. – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, Rektor-Komendant AWL wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych podchorążych: szer. pchor. Mariusz Marszałek, szer. pchor. Jan Kamola, szer. pchor. Diana Pytlik, szer. pchor. Kamil Jary.

- Czujemy ogromną dumę, że wspólnie osiągnęliśmy cel – złożyliśmy przysięgę na Sztandar Akademii Wojsk Lądowych. Jednocześnie jesteśmy świadomi, jaki obowiązek spoczywa na nas, względem naszej Ojczyzny. Od dziś również i my stoimy na straży niepodległości i suwerenności naszego Państwa, czując zaszczyt z tak ważnego zadania, przed którym zostaliśmy postawieni. Obiecujemy nie zawieść, nie szczędząc krwi ani życia! - powiedziała w imieniu głównych bohaterów uroczystości szer. pchor. Magdalena Falińska.

Licznie przybyłe tego dnia do wrocławskiej Akademii rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy mogły podziwiać swoich najbliższych podczas defilady pododdziałów kończącej uroczystość.

***

W dniu 6 lutego br. odbyła się msza święta w intencji ochotników, którzy rozpoczęli służbę przygotowawczą w Akademii Wojsk Lądowych. Mszę celebrował kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Podczas kazania pogratulował On głównym bohaterom decyzji o poświęceniu się służbie dla dobra Ojczyzny. – W przeddzień waszej przysięgi życzę Wam siły i wytrwałości.  Jej słowa pociągają za sobą wielką odpowiedzialność, odpowiedzialność którą ciężko jest dźwigać w pojedynkę. Dlatego tak ważna jest Wspólnota i Wasze wspólna służba na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka  - powiedział kapelan AWL.

***

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a są zainteresowane służbą w armii. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o chętnych zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Blisko pięciomiesięczna służba podzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres podstawowy, trwający dwa miesiące, powinien umożliwić podchorążym adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze składają przysięgę. Po zakończeniu tego etapu kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą trzymiesięczne szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie zakończy się egzaminami. Po ich zdaniu każdy żołnierz rezerwy otrzyma stopień kaprala. Jeśli ochotnik po zakończeniu służby przygotowawczej przejdzie dodatkowo ćwiczenia wojskowe, będzie mógł zostać mianowany na pierwszy stopień oficerski.


*******

tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Wiesław Borsuk

 

Back to top