AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Uroczystości z okazji 80. Rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir w stolicy Dolnego Śląska zainaugurowała Msza św. w intencji Sybiraków 9 lutego w Kościele pw. Maryi Panny Różańcowej.

Uroczystość w Sali Koncertowej Radia Wrocław w dn. 11.02.2020 r.  była okazją do wyróżnienia przedstawicieli środowiska zesłańców, którzy odebrali odznaczenia i medale nadane przez prezydenta RP.

- Jesteście świadkami historii, dajecie świadectwo przeżyć, o których nie wolno nam zapomnieć – powiedział do zebranych Minister Andrzej Dera.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złożył deklaracje wobec uczestników spotkania: - Będziemy z całych sił troszczyć się, aby przetrwała pamięć o tamtych dramatycznych wydarzeniach, których byliście ofiarami i dołożymy starań, aby już nigdy nie doszło do takich tragedii.

Wyróżnieni Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali: Prorektor ds. Wojskowych AWL płk dr inż. Jacek Narloch, płk Piotr Gazarkiewicz, mjr Tomasz NowakowskI oraz st. chor. szt. Wiesław Borsuk. Odznaki wręczył im Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka.

Złota Odznaka Honorowa przyznawana jest osobom, które w szczególnym stopniu przyczynili się do funkcjonowania Związku i jego wizerunku w skali kraju.

Obchody kontunuowane były w środę 12 lutego, kiedy to Sybiracy spotkali się pod pomnikiem „Zesłańcom Sybiru” we Wrocławiu, aby oddać hołd ofiarom zsyłek. W uroczystości uczestniczyła delegacja AWL pod dowództwem Prorektora ds. Wojskowych płk. dr. inż. Jacka Narlocha.


 

*******

tekst: AWL

zdjęcia: Marek Kańtoch, st. chor. sztab. Wiesław Borsuk

 

 

Back to top